Крекер «Амарантова магія» (Патент на корисну модель № 131267)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Було доведено, що застосування борошна амарантового, гуміарабіку та масляного екстракту на основі соняшникової олії та листків пажитника сінного при виробництві крекеру є доцільним для підвищення поживних речовин, поліпшення аромату, смаку, структурно-механічних властивостей тіста, готових виробів та подовження терміну придатності до споживання. Технічним результатом є створення крекеру «Амарантова магія» з підвищеним вмістом поживних речовин, покращеними структурно-механічними властивостями тіста та готових виробів, оригінальним пікантним смаком, поліпшеними органолептичними показниками. It has been proven that the use of amaranth flour, gum arabic oil and oil extract based on sunflower oil and hay fennel leaves in the production of crackers is appropriate for enhancing nutrients, improving the aroma, taste, structural and mechanical properties of the dough, finished products and extensions. The technical result is the creation of crackers "Amaranth magic" with a high content of nutrients, improved structural and mechanical properties of the dough and finished products, original spicy taste, improved organoleptic characteristics.

Опис

Ключові слова

пажитник сінний, борошняні кондитерські вироби, пряно-ароматична сировина, амарант, гуміарабік, крекер, fenugreek hay fever, flour confectionery, spice-aromatic raw materials, amaranth, gum arabic, cracker, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 131267 UA, МПК А23G 3/00 (2018.01) Крекер «Амарантова магія» / Оболкіна В. І., Дзигар О. О., Стадник Т. Б. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201801690 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019 ; Бюл. № 1, 2019 р.

Зібрання