Встановлення можливого ступеня зниження потреби у цукрі при виробництві морозива сироваткового на основі ферментованих концентратів сироватки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У технологіях молочних безлактознихпродуктів або продуктів зі зниженим вмістом лактози, які виготовляють шляхом гідролізу останньої до моноцукрів, зрозумілою є перспектива зменшення потреби у цукрі. У разі застосування в якості молочної основи для виробництва морозива сироваткового відновлених концентратів демінералізованої сироватки, важливим є визначення максимально можливого ступеня заміни цукру у готовому продукті. In the technology of lactose-free dairy products or products with low lactose content, which are produced by hydrolysis of the latter to monosaccharides, it is clear the prospect of reducing the need for sugar. In the case of use as a milk base for the production of whey ice cream reduced concentrates of demineralized whey, it is important to determine the maximum possible degree of sugar substitution in the finished product.

Опис

Ключові слова

лактоза, ферментоліз, концентрати сироватки, сироватка підсирна, кафедра технології молока і молочних продуктів, lactose, enzymolysis, whey concentrates, sweet whey

Бібліографічний опис

Михалевич, А. П. Встановлення можливого ступеня зниження потреби у цукрі при виробництві морозива сироваткового на основі ферментованих концентратів сироватки / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, О. О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 311.