Хліб «Гречана цибулинка» (Патент на корисну модель № 116663)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано рецептуру хліба з оздоровчими властивостями. Хліб містить пшеничне борошно, суху пшеничну клейковину, дріжджі, сіль, гречані пластівці, гречані висівки та смажену цибулю. Рецептура забезпечує отримання хліба з добрими органолептичними показниками, високим вмістом харчових волокон, мінеральних речовин і вітамінів. The recipe of bread with improving properties is offered. Bread contains wheat flour, dry wheat gluten, yeast, salt, buckwheat flakes, buckwheat bran and fried onions. The recipe provides a bread with good organoleptic indicators, high content of dietary fiber, minerals and vitamins.

Опис

Ключові слова

пшеничне борошно, гречані пластівці, гречані висівки, смажена цибуля, суха пшенична клейковина, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, wheat flour, buckwheat flakes, buckwheat bran, fried onions, dry wheat gluten

Бібліографічний опис

Патент 116663 UA, МПК A21D 13/02 (2006.01) A21D 2/36 (2006.01). Хліб «Гречана цибулинка» / Михонік Л. А., Ласлов Н. Й. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201613455 ; заявл. 27.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10 2017.

Зібрання