Композиція сухої пряно-ароматичної суміші (Патент на винахід № 113239)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Суха пряно-ароматична суміш збалансована, має покращені органолептичні властивості, містить цінні біологічно-активні добавки. Містить паприку, грибну траву, мускатний горіх, порошок гірчиці, щавнат сушений, сіль. The dry spicy-aromatic mixture is balanced, has improved organoleptic properties, contains valuable biologically active additives. Contains paprika, mushroom grass, nutmeg, mustard powder, shtavnat dried, salt.

Опис

Ключові слова

суха пряно-ароматична суміш, the dry spicy-aromatic mixture is balanced, грибна трава, mushroom grass, щавнат, shtavnat, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., кафедра туристичного та готельного бізнесу, кафедра технології консервування, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 113239 UA МПК A23L 27/10 (2016.01) Композиція сухої пряно-ароматної суміші / Польовик В. В., Корецька І. Л., Рахметов Д. Б., Бандуренко Г. М., Довга О. О., Бендас Я. Ю.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2015 07395 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

Зібрання