Дослідження ефективності використання нового вітчизняного антисептика “Нобак” у дифузійному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Приведені характеристика і результати лабораторних досліджень нового антисептика «Нобак» при переробленні буряків низької якості. Визначені оптимальні витрати «Нобаку», що в 100 разів менші, порівняно з витратами формаліну. Встановлено широкий спектр антимікробної дії нового препарату до всіх груп мікроорганізмів дифузійного соку.
Presented the characteristics and results of laboratory researches of a new antiseptic "Nobak" in beet processing of poor quality. The optimal costs "Nobak", which is 100 times less than the cost of formalin. The established wide spectrum antimicrobial action of a new drug to all groups of microorganisms in diffusion juice.

Опис

Ключові слова

цукрове виробництво, sugar production, антисептик, формалін, Нобак, цукрові буряки, дифузійний сік, мікроорганізми, antiseptic, formalin, Nobak, sugar beet, diffusion juice, microorganisms

Бібліографічний опис

Дубовець, О. В. Дослідження ефективності використання нового вітчизняного антисептика “Нобак” у дифузійному процесі / О. В. Дубовець, А. Н. Савич, Л. С. Клименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 71-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів.: тези доп. – 2005. - Ч. 2– С. 10.