Спосіб виробництва напівфабрикатів з овочів (Патент на винахід № 113902)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва напівфабрикатів з овочів, який передбачає сортування, калібрування, миття, інспекцію, очищення та доочищання, споліскування, різання, дозування, упакування, зберігання, згідно винаходу нарізані овочі бланшують 1-10 хвилини у розчині, до складу якого входять натрієва сіль аскорбінової кислоти у кількості 0,01-0,05 % та сорбінова кислота або її солі у кількості 0,08-0, % при температурі 85-100 °C, а потім сушать до вмісту сухих речовин 40-60 % при температурі теплоносія 50-105 °C, після чого охолоджують до температури 18-20 °C. The method of manufacturing semi vegetables, which involves sorting, sizing, cleaning, inspection, and ochyschenyya doochyschannya, rinsing, cutting, dispensing, packaging, storage, chopped vegetables invention blanshuyut 1-10 minutes in a solution consisting of ascorbic acid, sodium salt 0,01-0,05% in quantity and sorbic acid or a salt thereof in an amount of 0,08-0% at a temperature of 85-100 ° C, and then dried to a dry matter content of 40-60% at 50-105 coolant ° C, then cooled to a temperature of 18-20 ° C.

Опис

Ключові слова

кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, овочі, сушіння, напівфабрикати, аскорбінова кислота, сорбінова кислота, бланшування, vegetables, dry, semi vegetables, ascorbic acid acid, sorbic acid, blanching

Бібліографічний опис

Патент на винахід 113902U Україна, А23В 7/02, А23В 7/06, Спосіб виробництва напівфабрикатів з овочів / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Малежик І. Ф., Левківська Т. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № a 201505685 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.

Зібрання