Деякі аспекти розвитку та управління кадровим потенціалом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена поглибленню теоретико-методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо застосування прогресивних методів розвитку та управління кадрового потенціалу підприємства, які забезпечують можливість його ефективного функціонування. В статті ідентифіковано та розширено типологію кадрових стратегій; та обґрунтовано напрями посилення кадрового потенціалу. The article is dedicated to deepening of the theoretical and methodological foundations and working out of the scientific and practical guidelines concerning usage of advanced methods for the formation and development of personnel potential of the enterprise, which provide the possibility of their effective functioning.

Опис

Ключові слова

кадровий потенціал управління, підприємство, персонал, управління, personnel, human recourses management, human potential, the formation of the company, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Деякі аспекти розвитку та управління кадровим потенціалом підприємства / В. О. Москаленко // Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика : кол. моногр. / за ред. О. І. Драган. - Київ: ВД Вініченко, 2014. – С. 103-119.