Спосіб виробництва ковбасних виробів (Деклараційний патент на винахід № 36673 А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб відрізняється тим, що на стадії приготування фаршу додається екструзій на квасоля в кількості 2-4% до маси основної сировини. Method wherein the stage extrusion cooking meat attached to the beans in the amount of 2-4% by weight of the main raw material.

Опис

Ключові слова

фарш, stuffing, екструзійна квасоля, extruded beans, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Дек. пат. 36673 UA, МПК 6 G01 N25/56 Спосіб виробництва ковбасних виробів / Клименко М. М., Кишенько І. І., Гапченко, О. В., Гащук, О. І., Д. В. Католик, Г. А. Глущенко ; заявник і патентовласник Український державний університет харчових технологій. - № 2000010390 ; заявл. 24.01.00 ; опубл. 16.04.01, Бюл. № 3. - 3 с.

Зібрання