Дослідження регідратаційних властивостей сушених плодів і овочів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто процес регідратації за різних значень температур для різних продуктів. Результати досліджень поглинання води під час регідратації фруктів і овочів показують, що залежність зміни вологовмісту від температури можна описати кінетичною моделлю першого порядку. We consider the process of rehydration at different temperatures for different products. The research results of water absorption during rehydration of fruits and vegetables show that dependence of moisture content on temperature can be described by a kinetic model of the first order.

Опис

Ключові слова

регідратація, сушіння, овочі, плоди, rehydration, drying, vegetables, fruits, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Шутюк, В. В. Дослідження регідратаційних властивостей сушених плодів і овочів / В. В. Шутюк, О. С. Бессараб, С. М. Василенко // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції, 13-17 жовтня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – С. 163.