Спосіб зберігання яблучних снеків у газовому середовищі (Патент на корисну модель № 136354)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості і стосується упакування яблучних снеків в упаковку з газовим середовищем. В основу корисної моделі поставлено задачу розробки способу зберігання яблучних снеків в металевих банках з газовим середовищем без доступу кисню до продукту з метою збереження вихідного хімічного складу харчового продукту і подовження його терміну придатності. Поставлена задача вирішується тим, що в способі зберігання яблучних снеків в металевих банках з газовим середовищем, що включає розміщення продуктів в оболонці, видалення повітряного середовища із маси продукту, насичення його сумішшю газів вищого сорту та герметизацію, згідно з корисною моделлю видалення повітря з упаковки здійснюють за допомогою вакууму, заповнення об'єму упаковки здійснюють харчовою газовою сумішшю. The utility model belongs to the food industry, namely the meat industry, for the production of pasteurized sausages. The closest analogue is the "Method of production of canned sausages", which includes the preparation of raw materials, mincing, heat treatment, stacking of sausages, brine, pasteurization, cooling, sale. The utility model is based on the task of improving the method of production of sausages with repeated pasteurization without the use of preservatives of chemical origin, which will expand the range of long-term storage products, increase the organoleptic characteristics of these products. The problem is solved by the fact that the method of production of sausages with re-pasteurization, including the preparation of raw materials, minced meat, heat treatment, packaging, pasteurization, after which the sausages are cooled.

Опис

Ключові слова

packaging, снеки, газове середовище, тара, вуглекислий газ, snacks, gaseous medium, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, carbon dioxide, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 136354 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01). Спосіб зберігання яблучних снеків у газовому середовищі / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201902689 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15 2019.

Зібрання