Капуста квашена пряна (Патент на корисну модель № 111424)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Капуста квашена пряна, яка містить капусту шатковану, сіль кухонну, яка відрізняється тим, що додатково містить подрібнену свіжу пряно-ароматичну сировину в зеленій стадії розвитку та фруктовий сік. Sour cabbage spicy, containing chopped cabbage, salt, wherein further comprising chopped fresh aromatic raw materials in the green stage of development and fruit juice.

Опис

Ключові слова

квасіння, капуста, прянощі, сік фруктовий, sour, cabbage, spices, fruit juic, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №111424 UA, А23L 19/20, А23В 7/10. Капуста квашена пряна / Бандуренко Г. М., Карповець П. М., Григор'єва Л. І., Маслянко В. В., Шабельна І. В. – № u 2016 04749 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

Зібрання