Розвиток конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто інноваційну модель розвитку виробництва харчових продуктів та підвищення їх конкурентоспроможності
The innovative model of development of production of food foods and increase of their competitiveness is considered

Опис

Ключові слова

адаптивність системи, розвиток, конкурентоспроможність підприємства, adaptivity of the system, development, competitiveness of enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Розвиток конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості / І. В. Тюха // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 17–19 лютого 2011 р. – Київ : НУХТ, 2011. – С. 23.