Сир плавлений домашній - продукт дитячого харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано експериментальні дослідження з метою визначення складових плавленого домашнього сиру на основі кисломолочного без фосфатних солей для плавлення. Розроблено рецептури, визначено їх оптимальний склад, досліджено органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні та реологічні властивості домашнього плавленого сиру. Показано можливість використання добавки какао (до 5%) у виробництві пастоподібних домашніх плавлених сирів. Для оцінки якості, зміни властивостей при зберіганні розраховували площі профілей, виконували їх порівняльний аналіз за власною методикою. We performed a pilot study to determine the constituting of melted cheese on home-based fermented without phosphate salts for melting. Developed a formulation of these defined the optimum composition, studied organoleptic, physico-chemical, microbiological and rheological properties of processed cheese home. The possibility of using supplements cocoa (up to 5%) in the production of processed cheese spreads home. To assess the quality, changes in the properties of the storage area was calculated profiles, performed a comparative analysis using its own methodology.

Опис

Ключові слова

сир плавлений без фосфатних солей, порівняльний аналіз площ профілей якості, cheese melted with phosphate salts, comparative analysis of the profile area of quality, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Коваль, О. А. Сир плавлений домашній - продукт дитячого харчування / О. А. Коваль // Дитяче харчування: перспективи та інноваційні технології : зб. пр. Першої міжнар. спец. наук.-практ. конф. в рамках ХУІІ Міжнар. форуму товарів і послуг для дітей «Ваву ехро»., Київ, 20.03. 2013р. – С. 81-83.