Аналіз зміни швидкості теплоносія при комбінованому способі сушіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сушіння як один із методів консервування фруктів і овочів – складний та енергоємний процес і визначається тісним взаємозв'язком теплотехнічних закономірностей і технологічних властивостей сировини, що переробляється. Ефективність сушіння залежить не лише від обраного способу і температури, а ще й від швидкості проведення процесу. Швидкість циркуляції повітря в сушильному пристрої - найважливіший параметр процесу сушіння. Drying as one of the methods of preserving fruits and vegetables is a complicated and energy intensive process and is determined by the close interconnection of the heat engineering laws and technological properties of the raw material being processed. The effectiveness of drying depends not only on the chosen method and temperature, but also on the speed of the process. The rate of air circulation in the dryer is the most important parameter of the drying process.

Опис

Ключові слова

сушіння, культивовані гриби, глива звичайна, зміна швидкості теплоносія, комбінований метод, drying, cultivated mushrooms, glow, change in coolant speed, combined method, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Бурлака, Т. В. Аналіз зміни швидкості теплоносія при комбінованому способі сушіння / Т. В. Бурлака, І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик // Тези 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. - К. : НУХТ, 2015. – Ч. 2. — C. 174-175.