Застосування первапорації в комбінованих масообмінних процесах харчової й хімічної технології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

промисловість, процес, ректифікація, абсорбція, кристалізація, екстракція, конденсація, азеотропні системи, промышленность, процесс, ректификация, абсорбция, кристаллизация, экстракция, конденсация, азеотропные системы, industry, process, distillation, absorption, crystallization, extraction, condensation, azeotropic system, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Застосування первапорації в комбінованих масообмінних процесах харчової й хімічної технології / А. В. Копиленко, О. М. Тимонін, Г. Л. Рябцев, І. О. Мікульонок // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 79 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2013 р. – У 2 ч. - К. : НУХТ, 2013. – Ч. 2. – С. 217 – 218.