Харчова промисловість №31-32

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлені результати науково-дослідних робіт з технології харчових продуктів, хіміч-них, біохімічних, мікробіологічних процесів, апаратів, обладнання, автоматизації харчових виробництв та економіки харчової промисло-вості. Розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників харчової промисловості. Results of research and development opera-tions on technology of foodstuff, chemical, bio-chemical, microbiological processes, devices, the equipment, automation of food productions and economy of the food industry are provided. The journal was designed for scientists, engi-neers and technical personnel of the food industry.

Опис

Ключові слова

сировина, матеріали, процеси харчових виробництв, проектування, технологія, raw materials, food production, processes, technology, design

Бібліографічний опис

Харчова промисловість : науковий журнал / Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. – № 31-32. – 116 с.