Інтенсицікація процесів харчової технології за допомогою використання ефекту радіаційного гормезису

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасні погляди на енерго-інформаційний обмін у природі. Досліджено вплив малих доз радіації на життєздатність зерен пшениці і активність хлібопекарських дріжджів. The modern views on energy informational exchange in nature were analized. The effect of low-dose radiation on the viability of wheat and activity of baker's yeast.

Опис

Ключові слова

нейтрони, гормезис, радіація, neutrons, hormesis, radiation, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Жестерева, Н. А. Інтенсифікація процесів харчової технології за допомогою використання ефекту радіаційного гомеозису / Н. А. Жестерева, Л. В. Зоткіна, Л. С. Марценюк, В. К. Дубовий // Харчова промисловість. - К. : НУХТ, 2004. - Вип. 3. – С. 128-130.

Зібрання