Майнові права інтелектуальної власності на технологію: теоретичний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається економічна природа ознак поняття «технологія» з позиції технічної побудови капіталу та інституту майнових прав інтелектуальної власності. The author considers the economic nature of the features of "technology" concept from the position of technical building of the capital and intellectual property rights institution.

Опис

Ключові слова

майнове право, поняття «технологія», ідентифікація ознак технології, property right, “Technology” concept, technology’s features identification

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Майнові права інтелектуальної власності на технологію: теоретичний аспект / Бутнік-Сіверський О. Б. // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Житомир : ЖНАЕУ, 2016 – С. 16-21.