Математичне програмування. Підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено основні розділи математичного програмування: основи лінійної алгебри, лінійне, нелінійне, дискретне, динамічне програмування, теорію ігор. Теоретичний матеріал подано у вигляді лекцій, які супроводжуються детальним розв’язуванням типових прикладів і задач. Після кожної лекції наведено завдання для опрацювання і самопідготовки. Для студентів вищих навчальних закладів.
The basic divisions of the mathematical programming are expounded: bases of linear algebra, linear, nonlinear, discrete, dynamic programming, game theory. Theoretical material is given as lectures that is accompanied by the detailed untiing of typical examples and tasks. After every lecture a task over is brought for working and independent preparation. For the students of higher educational establishments.

Опис

Ключові слова

геометрична інтерпретація, geometric interpretation, лінійна алгебра, linear algebra, визначник, determinant, Система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), System of linear equalizations (SLAR) of algebra, лінійне програмування, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мартиненко, М. А. Математичне програмування : підручник / М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, В. М. Сафонов. - К. : НУХТ, 2010. - 311 с.

Зібрання