Знаходження екстремуму функції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вступ. У багатьох геометричних, фізичних, економічних і технічних задачах необхідно знайти найбільше або найменше значення величини (найбільше і найменше значення називають також абсолютними екстремумами величини (функції)), пов'язаної функціональною залежністю з іншою величиною. Матеріали і методи. Виходячи із умови задачі, вибирають незалежну змінну і виражають досліджувану величину через цю змінну. Результати. Приклад 1. Одна із сторін прямокутної ділянки землі примикає до берега каналу, а три інші огороджуються огорожею. Якими мають бути розміри цієї ділянки, щоб його площа дорівнювала , а довжина огорожі була найменша?

Опис

Ключові слова

екстремумум функції, найменше значення величини, найбільше значення величини, extremum of the function, smallest value of the quantity, largest value of the quantity, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Рибальченко, О. Знаходження екстремуму функції / О. Рибальченко, П. Зінькевич, О. Зінькевич // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція, присвячена 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., 26-27 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 93-94