Екструзійний картоплепродукт (Патент на корисну модель №36129)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екструзійний продукт, що містить сухе картопляне пюре та яблучний порошок у певних співвідношеннях. Продукт повністю готовий до вживання.

Опис

Ключові слова

екструзійний картопле продукт, сухе картопляне пюре, яблучний порошок, экструзионный картофелепродукт, сухое картофельное пюре, яблочный порошок, extruded potato product, powdered mashed potatoes, apple powder, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Патент № 36129 UA, МПК А23L 1/214 (2006) Екструзійний картоплепродукт / Шульга О. С., Ковбаса В. М., Шаран А. В., Петрова Ж. О. : заявник і власник патенту Національний університет харчових технологій. – № u 200807095 ; заявл. 21.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19, 2008 р.

Зібрання