Перспективи використання біокорегуючих м'ясопродуктів для мінімізації виникнення випадків аліментарнозалежних патологій здоров'я населення України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Згідно з Концепцією державної політики в області здорового харчування населення України для зниження в харчових раціонах дефіциту і усунення дисбалансу нутрієнтів розроблюються натуральні продукти харчування функціонального призначення. Фізіологічно функціональні харчові інгредієнти, які використовують для їх виробництва дозволяють виготовляти продукти, регулярне споживання яких сприяє збереженню здоров'я і зниженню ризику розвитку аліментарнозалежних патологій, таких як анемія, цукровий діабет, ожиріння, серцево-судинні і алергічні захворювання. According to the concept of public policy in the field of healthy nutrition population of Ukraine to reduce the deficit in the diet and eliminate imbalance of nutrients processed natural foods functionality. Physiologically functional food ingredients used for their production can produce food, regular consumption which contributes to maintaining health and reducing the risk of alimentarnozalezhnyh abnormalities, such as anemia, diabetes, obesity, cardiovascular disease and allergic diseases.

Опис

Ключові слова

патології, інгредієнти, біокорегуючі м'ясопродукти, pathology, ingredients, biokorehuyuchi meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Перспективи використання біокорегуючих м'ясопродуктів для мінімізації виникнення випадків аліментарнозалежних патологій здоров'я населення України / Л. В. Пешук, Т. М. Іванова, І. І. Штик, Л. М. Киричок // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 205.