Пряники заварні глазуровані (Деклараційний патент на корисну модель № 35054)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на корисну модель. Запропоновано рецептуру пряників заварних глазурованих. Пряники заварні глазуровані, що містять борошно пшеничне 1 ґатунку, цукор-пісок, соду харчову, вуглеамонійну сіль., які відрізняються тим, що в якості основних компонентів використовується борошно пшеничне 2 ґатунку, інвертний сироп, олія рослинна тверда, лецитин, молоко сухе знежирене, суха сироватка, цикорій розчинний, порошок суцвіть материнки. Utility model patent. A gingerbread recipe custard glazed. Spice-glazed custard containing wheat flour 1 grade, granulated sugar, baking soda, ammonium salt., Other than the fact that as the main components used wheat flour 2 grade, invert syrup, vegetable oil firm, lecithin, milk powder, whey powder, soluble chicory powder, oregano blossoms.

Опис

Ключові слова

пряники заварні, олія рослинна тверда, цикорій розчинний, порошок суцвіть материнки, gingerbread custard, vegetable oil firm, soluble chicory, inflorescences powder oregano, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Пат. № 35054 Україна МПК3 A23G 3/00. Пряники заварні глазуровані / І. В. Сирохман, М. П. Бодак, В. М. Ковбаса, С. Г. Кияниця ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій, Львівська комерційна академія Укоопспілки. – № 200805301, заявл. 23.04.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.

Зібрання