М'ясо-рослинні консерви для спеціального харчування (Патент на корисну модель № 139233)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача - створити консерви для спеціального харчування на м'ясній та овочевій основі із зерновим компонентом, збагаченні біологічно-активними речовинами, які мають лікувально-профілактичні властивості. До складу консервів для спеціального харчування, що містять м'ясо птиці, цибулю, біомасу гриба, сіль та воду, згідно з корисною моделлю, додатково входить шкірка куряча, суміш пророщених зерен злакових культур (пшениця, овес кукурудза, ячмінь), сочевиця гідратована і бланшована, перець чорний мелений, як біомаса гриба використовується біомаса гливи Pleurotus ostreatus. The basis of the utility model is the task – to create canned food for special nutrition on a meat and vegetable basis with a grain component, enriched with biologically active substances that have therapeutic and prophylactic properties. Canned food, containing poultry, onions, mushroom biomass, salt and water, according to the utility model, additionally includes chicken skin, a mixture of germinated grains of cereals (wheat, oats, corn, barley), hydrated lentils and blanched, ground black pepper, as the biomass of the fungus used biomass of oyster mushrooms Pleurotus ostreatus.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, м'ясо-рослинні консерви, м'ясо куряче, сanned meat and vegetables, chicken meat

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 139233 UA, МПК А23 L 13/50 (2016.01). М'ясо-рослинні консерви для спеціального харчування / Гащук О. І., Чернюшок О. А., Москалюк О. Є., Морозов В. Ю., Гуралевич А. Я. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06632 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24 2019.

Зібрання