Цифрові платформи на шляху цифровізації економіки інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто розвиток цифровізації економіки інтелектуальної власності в умовах цифрових платформ, як ознака людино-цифрової системи. Цифровізація інтелектуальної економіки спрямовується на інтеграційні процеси та інтелектуалізацію основних факторів виробництва, шляхом впровадження цифрових технологій. Критерії та ознаки цифрових платформ. Застереження від «цифрової монополії». The development of digitalization of the intellectual property economy in the conditions of digital platforms is considered, as a sign of the human-digital system. Digitization of the intellectual economy is aimed at integration processes and intellectualization of the main factors of production, through the introduction of digital technologies. Criteria and characteristics of digital platforms. Warning against "digital monopoly".

Опис

Ключові слова

цифрові платформи, цифрова економіка, людино-цифрові системи, цифрова монополія, цифрове середовище, digital platforms, digital economy, human-digital systems, digital monopoly, digital environment

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Цифрові платформи на шляху цифровізації економіки інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський // Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України. Секція 6. «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансферу технологій» : збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23–24 березня 2023 р., м. Київ. – Київ, 2023. – С. 29-32