Спосіб отримання рідкого цукру (Деклараційний патент на винахід № 68151 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання рідкого цукру включає розчинення тростинного цукру-сирцю, очищення його клеровки та згущення. Перед розчиненням проводиться афінація тростинного цукру-сирцю насиченим розчином цукрози з подальшим відділенням афінаційного відтоку, після чого розчиняють афінований тростинний цукор-сирець, очищають отриману клеровку дефекосатураційним осадом, перемішують, обробляють клеровку вапняним молоком та вуглекислим газом, потім проводять фільтрацію та згущення клеровки шляхом розчинення афінованого тростинного цукру-сирцю. A method for preparation of liquid sugar involves dissolution of cane raw sugar, purifying melt liquor thereof and condensation. Before dissolution the cane raw sugar affination is performed with a saturated solution of sucrose with a subsequent separation of affinated outflow, thereafter the affinated cane raw sugar is dissolved, the obtained clarification product is purified with defecosaturation residue, mixed, the clarification product is processed with lime milk and carbonic acid gas, then clarification product is filtered and condensed by dissolving the affinated cane raw sugar.

Опис

Ключові слова

спосіб отримання, method for production, рідкий цукор, liquid sugar, тростинний цукор-сирець, raw cane-sugar, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 68151 A, МПК C13D 3/06 (2007.01). Спосіб отримання рідкого цукру / Г. О. Сімахіна, А. О. Чагайда, О. Л. Черево; заявник – Національний університет харчових технологій. – № 2003109533; заявл. 23.10.2003; опубл. 15.07.2004, Бюл. № 7.

Зібрання