Удосконалення технології сушіння зелені петрушки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено спосіб удосконалення технології сушіння зелені петрушки. The paper shows the improved method of drying technology parsley.

Опис

Ключові слова

удосконалення, сушіння, зелень петрушки, improvement, drying, parsley, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Перець, А. О. Удосконалення технології сушіння зелені петрушки / А. О. Перець, К. С. Мурашко, В. В.Шутюк // Актуальні задачі сучасних технологій : матеріали V міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 17–18 листоп. 2016 р. – Т. : ТНТУ, 2016. – С. 258.