Визначення оптимальних концентрацій біополімера в процесі набухання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено молекулярний механізм набухання, встановлено оптимальні кількості, розчинника, отримано кінетичні криві набухання.
Studied molecular mechanism of swelling, the optimum quantity of the solvent, the kinetic curves of swelling.

Опис

Ключові слова

продукти екструзії, крохмаль, клейстер, концентрація, набухання, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра фізики, products of extrusion, starch, paste, concentration, swelling

Бібліографічний опис

Лазаренко, М. В. Визначення оптимальних концентрацій біополімера в процесі набухання / М. В. Лазаренко, В. М. Ковбаса, О. В. Кобилінська, О. В. Ромашко // Структурна релаксація у твердих тілах : Міжнародна науково-практична конференція. - 2003. – С. 220.