Рецептурний склад фонданів спеціального призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено шляхи удосконалення рецептурного складу фонданів для хворих на целіакію. The ways to improve the fondant’s recipe composition for patients with celiac disease are investigated.

Опис

Ключові слова

гарячі солодкі страви, фондан, целіакія, рецептурний склад, якість, hot sweet dishes, fondant, celiac disease, recipe composition, quality, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Рецептурний склад фонданів спеціального призначення / О. О. Блощинська, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, І.М. Тернавська // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. –С. 116–117.