Спосіб виробництва молочно-білкового концентрату (Деклараційний патент на корисну модель № 113383)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва молочно-білкового концентрату, що включає первинну обробку рецептурних компонентів, введення в молочну сировину пюре журавлини, витримування для утворення згустку та його відпресовування. The method of production of milk-protein concentrate, which includes primary processing of prescription components, addition of the cranberry puree into dairy raw materials, aging for the formation of a clot and its compaction.

Опис

Ключові слова

молочно-білковий концентрат, молочна сировина, сколотини, журавлина, коагуляція, milk-protein concentrate, dairy raw materials, buttermilk, cranberry, coagulation, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 113383, МПК (2006.01) A23J 1/20, A23C 9/133. Спосіб виробництва молочно-білкового концентрату / Гніцевич В. А., Дейниченко Л. Г., Кравченко В. Ф. ; заявник Київський національний торговельно-економічний університет. – № u201607643 ; заявл. 12.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.

Зібрання