Спосіб виробництва масляного напівфабрикату «Каротинка» (Патент на винахід № 107164)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва масляного напівфабрикату, який відрізняється тим, що масло вершкове розм'якшують до температури 20…22 °C, перемішують і одночасно перетирають з плодово-ягідним порошком у кількості 20…25 %, додаючи лецитин у кількості 0,1…0,2 % до одержання розміру часточок суспензії масляного напівфабрикату 20…30 мкм. The method of production of oil semi-finished product is characterized in that butter is soften to the temperature of 20 ... 22 ° C, stirred while fray with fruit powder in the amount of 20 ... 25%. Lecithin is added in the amount of 0.1 ... 0.2 % to obtain the particle size of the suspension of oil semi-finished product of 20 ... 30 microns.

Опис

Ключові слова

масляний напівфабрикат, oil semi-finished product, спосіб виробництва, method of production, плодово-ягідний порошок, fruit powder, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 107164, Україна A23C 15/16 (2006.01) Спосіб виробництва масляного напівфабрикату «Каротинка» / Мирошник Ю. А., Гавриш А. В., Доценко В. Ф. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № a201312992 ; заявл. 08.11.2013 ; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.

Зібрання