Вивчення впливу пюре фізалісу на структуру холодних десертів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження шляхів поліпшення структури холодних десертів за рахунок використання пектиновмісної рослинної речовини – фізалісу. Studying ways to improve the structure of cold desserts due to the use of pectin-containing material of phisalis.

Опис

Ключові слова

десерт, структура, поліпшення, dessert, structure, improvement, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Воробйова, А. Вивчення впливу пюре фізалісу на структуру холодних десертів / А. Воробйова, Г. Березова, Н. Петришин // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28-29 березня 2019 р. - К. : НУХТ, 2019. - С. 74-77.