Консерви других страв з грибами бланшованими (Патент на корисну модель № 82952)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача - розроблення рецептури консервів других страв з грибами бланшованими з використанням грибної сировини для збагачення продуктів харчовими волокнами, вітамінами, калієм, фосфором і залізом, цінними і необхідними організму, також міддю, йодом, марганцем - мікроелементами, дуже важливими для обміну речовин. The basis of the utility model given the task - developing recipes main dishes with canned mushrooms blanched using mushroom raw materials for fortification of dietary fiber, vitamins, potassium, phosphorus and iron, valuable and necessary body as copper, iodine, manganese - trace elements, it is important to metabolism.

Опис

Ключові слова

м’ясо, гриби, консерви, бланшування, blanching, mushrooms, canned food, meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 82952 UA, МПК А23L 1/00 (2013.01) Консерви других страв з грибами бланшованими / Гончаров Г. І., Пасічний В. М., Страшинський І. М., Іжевська Д. А. ; власник Національний університет харчових технологій. — № u 201301104 ; заявл. 29.01.2013 ; опубл. 27.082013, Бюл. № 16.

Зібрання