Спосіб виробництва альбумінного продукту з екструдатом рису (Патент на винахід № 105749)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва альбумінного продукту з екструдатом рису, що включає нормалізацію сировини за масовою часткою жиру, додавання компонентів, формування структури, термомеханічну обробку, гаряче фасування, маркування і зберігання, який відрізняється тим, що для нормалізації та формування структури використовують нормалізаційно-стабілізаційну систему з вершків молочних та екструдату рису, для приготування якої екструдат рису в кількості 6-7 % до маси готового продукту перед внесенням в альбумінну масу піддають набуханню у пастеризованих молочних вершках за температури 58-62 °C з витримкою 30-32 хв, а термомеханічну обробку проводять за температури 60-62 °C. A method of producing albumin product extrudate of rice, including raw normalization of mass fraction of fat, the addition of the components forming the structure, thermomechanical processing, hot packing, labeling and storage, which is characterized in that for the normalization and the formation of the structure using the normalization, stabilization system of milk cream and extruded rice for cooking rice which the extrudate in an amount of 6-7% by weight of the finished product before being incorporated in the mass of albumin was swollen pasteurized dairy cream at a temperature of 58-62 °C with an exposure 30-32 minutes and thermomechanical treatment is conducted at a temperature 60-62 °C.

Опис

Ключові слова

екструдат рису, альбумінний продукт, нормалізаційно-стабілізаційна система, rice extrudate, albumin product, normalizing stabilizing system, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 105749 UA, МПК А23С 23/00 (2014.01). Спосіб виробництва альбумінного продукту з екструдатом рису / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 2013 09445 ; заявл. 29.07.2013 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11, 2014 р.

Зібрання