Validity of the choice of international markets as the key to successful foreign economic activity of enterprise

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У міжнародній маркетинговій діяльності важливе значення має правильна оцінка потенціалу міжнародної маркетингової діяльності фірми, яка можлива лише на основі застосування науково та методично обґрунтованого підходу, що базується на таких основних етапах, як визначення виду діяльності, щодо якої оцінюється потенціал; визначення складу та пріоритетності ключових елементів ЗЕП та власне оцінка наявності та достатності потенціалу фірми на конкретному ринку.

Опис

Ключові слова

потенціал міжнародної маркетингової діяльності, ключові елементи зовнішньоекономічного потенціалу, привабливість зарубіжного ринку, міжнародні ринки, потенциал международной маркетинговой деятельности, ключевые элементы внешнеэкономического потенциала, привлекательность зарубежного рынка, международные рынки, potential of international marketing activity, key elements of external economic potential, attractiveness of foreign market, international markets, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Krainiuchenko, O. Validity of the choice of international markets as the key to successful foreign economic activity of enterprise / O. Krainiuchenko, M. Kochmaruck, T. Vasilko // Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická conference «Zprávy vědecké ideje -2012». - Díl 3. Ekonomické vědy. Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 88 stran. – P. 79-81.