Термічна обробка зерна рису у технології ферментованого напою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Отримані результати підтвердили придатність використання зерна рису сорту «Агат» без його попередньої термічної обробки в технології безалкогольних ферментованих напоїв і необхідність подальшого розроблення композиції готового квасу. Використання рису та натуральних напівфабрикатів дадуть змогу отримувати ферментовані напої з оригінальним смаком, антиоксидантними та імуномоделюючими властивостями. The obtained results confirmed the appropriateness of the use of rice of agate variety without its preliminary heat treatment in the technology of non-alcoholic fermented beverages and the need for further development of the composition of the finished kvass. The use of rice and natural semi-finished products will allow the reception of fermented beverages with original taste, antioxidant and immunomodulating properties.

Опис

Ключові слова

рис, сорт, придатність, термічна обробка, ферментований напій, властивості, rice, variety, suitability, heat treatment, fermented beverage, properties, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Термічна обробка зерна рису у технології ферментованого напою / В. Л. Прибильський, С. І. Олійник, Нгуен Фіонг Донг, І. С. Карпюк, І. В. Ренейський // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. - К. : НУХТ, 2016. - С. 179.