Фундаменталізація інженерної освіти – необхідна умова приєднання України до Болонського процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі порівнюється кількість студентів відведених на вивчення математики в українських і європейських ВНЗ. Показано, що кількість годин відведених на математику в наших ВНЗ на 40% менше, ніж в Європі. This paper compares the number of students allocated to the study of mathematics in Ukrainian and European universities. It is shown that the number of hours allocated to mathematics in our universities is 40% less than in Europe.

Опис

Ключові слова

математика, кафедра фінансів, mathematics, порівняння кількості кредитів, comparing the number of credits, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мартиненко М. А. Фундаменталізація інженерної освіти – необхідна умова приєднання України до Болонського процесу / М. А. Мартиненко, В. П. Мартиненко // Матеріали 7 Всеукраїнської науково-методичної конференції : тези доповідей. - Харків : УДУХТ, 2009. - С. 113-114.