Порівняльна характеристика червоних сухих вин з перспективних для України сортів винограду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою роботи є дослідження сортів винограду для виробництва вин з високим біологічним потенціалом та конкуренції на внутрішньому і світовому ринку. The aim of the work is to study grape varieties for the production of wines with high biological potential and competition in the domestic and world markets.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, сорти винограду, біофлафаноїди, поліфеноли, grape varieties, bioflafanoids, polyphenol

Бібліографічний опис

Циганкова, О. В. Порівняльна характеристика червоних сухих вин з перспективних для України сортів винограду / Олена Циганкова, Марина Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 264.