Математична модель нестаціонарного процесу в промисловому екстракторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1996

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено процес екстрагування з рослинної сировини в різних типах екстракційних апаратів. В результаті аналізу одержаних експериментальних даних розроблена математична модель процесу в промисловому екстракторі.
The process of extraction from the plant material in different types of extraction apparatus was researched. In the result of analysis of the received experimental data, there was developed a mathematical model of the process in the industrial extractor.

Опис

Ключові слова

екстрактор, денатурація, екстрагування, extractor, denaturation, extraction, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Стратієнко, О. В. Математична модель нестаціонарного процесу в промисловому екстракторі / О. В. Стратієнко, Л. В. Зоткіна // Удосконалення процесів і апаратів хімічних, харчових та нафтохімічних виробництв : тези доповіді IX міжнародної конференції. - Одеса, 1996. – С. 43.