Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Монографія присвячена розкриттю теоретичних і методичних засад оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності в Україні та буде корисна в дослідницький і практичній діяльності оцінювачів, патентних повірених, юристів, судових економічних експертів, економістів, спеціалістів-практиків та працівників державної влади, які пов'язані зі сферою інтелектуальної власності. The monograph is devoted to disclosure of theoretical and methodological basis of intellectual property rights’ value appraisal in Ukraine and will be useful in research and practical activity of appraisers, patent attorneys, lawyers, judicial economic experts, economists, practitioners and employees of the government associated with the sphere of intellectual property.

Опис

Ключові слова

вартість, ціна, методи оцінки, value, price, appraisal methods

Бібліографічний опис

Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського ; кол. авторів : О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Г. О. Андрощук, Л. Ю. Федченко, Ю. Л. Борко, О. О. Тверезенко, І. Л. Шульпін, Н. І. Антонюк. - К. : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2010. - 475 с.