Композиція пряно-ароматичної сировини для ароматизованого вина «Подих Карпат» (Патент № 66632)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена композиція пряно-ароматичної сировини із Закарпатського регіону, яка передбачає застосування 13 трав у встановлених співвідношеннях. Композиція трав, яка має оригінальні органолептичні показник, використовується для виробництва вермутів, які характеризуються лікувальними та профілактичними властивостями, мають приємну органолептику з присутністю легких камфорно-бальзомічних тонів та лимонних відтінків. Їх споживання сприяє зміцненню імунної системи організму людини. The composition of spicy aromatic raw materials of the Transcarpathian region, which includes the use of 13 herbs in established relationships, was developed. The composition of herbs that has the original organoleptic measurement is used for the production of vermouth, which have a curative and preventive properties, are pleasant organoleptic to the presence of light camphor-balzomichnih tones and shades of lemon. Their consumption helps strengthen the immune system of the human body

Опис

Ключові слова

оман, чебрець, пряно-ароматична сировина, Закарпаття, ароматизоване вино, полин, девясил, тимьян, elecampane, thyme, spicy aromatic raw materials, Transcarpathia, flavored wine, tarragon, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент UA 66632 Україна, МКП (2011) С12G 1/00 Композиція пряно-ароматичної сировини для ароматизованого вина «Подих Карпат» / Білько М. В., Домарецький В. А., Добоній І. В., Курінна І. А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2011 07852 ; заявл. 22.06.2011 ; опубл.10.01.2012, Бюл. № 1, 2011 р.

Зібрання