Розвиток мережі закладів ресторанного господарства столичного регіону України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Г оловне завдання сучасного етапу розвитку нашого суспільства спрямоване на подолання спаду суспільного виробництва, побудову соціально орієнтованої економіки, основаної на ринкових відносинах. На цьому етапі виникає потреба у розробці нових підходів до організації та управління економічною діяльністю. Не залишається осторонь від проникнення елементів „нової економіки” і ресторанний бізнес, що набуває особливої актуальності. The main task of the current stage of development of society aimed at overcoming the decline of social production, the construction of a socially oriented economy, which is based on market relations. At this stage, there is a need to develop new approaches to the organization and management of economic activities. Do not remain aloof from penetrating elements "new economy" and restaurant business, which is of particular relevance.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, столичний регіон, мережа закладів, ресторанне господарство, restaurant management, capital Region, chain of

Бібліографічний опис

Розвиток мережі закладів ресторанного господарства столичного регіону України / О. О. Дудкіна, A. В. Гавриш, В. О. Губеня та ін. // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012. – С. 85–87.