Інтенсифікація масообміну в рідинних і газорідинних потоках за рахунок потенціалу масових сил

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведені аналітичні матеріали, які стосуються динаміки масових сил, пов’язаних зі змінною кривиною траси трубопроводів. Відцентрові сили різних величин і орієнтацій виступають в ролі факторів інтенсифікації гідродинамічного стану, масообміну в середовищах рідинних, газових і газорідинних потоків і хімічних реакцій між складовими системи. The article presents analytical materials related to the dynamics of mass forces associated with variable curvature pipeline route. Centrifugal forces of different sizes and orientations act as factors of intensification hydrodynamic state mass transfer in liquid environments, gas and gas-liquid flows and chemical reactions between components of the system.

Опис

Ключові слова

гідродинаміка потоки, траса, кривина, м'які удари, швидкість, сили інерції, hydrodynamics, streams, slopes, curvature, soft strokes, speed, inertia, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Інтенсифікація масообміну в рідинних і газорідинних потоках за рахунок потенціалу масових сил / А. І. Соколенко, В. А. Піддубний, М. Д. Хоменко, С. А. Бут // Цукор України. - 2007. - № 3. - С. 13-15.

Зібрання