Сучасні маркетингові підходи до надання послуг кінотеатрів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються сучасні маркетингові підходи до клієнтів при наданні послуг кінотеатрів. The modern marketing approaches to customers in providing services of movie theaters are discovered.

Опис

Ключові слова

маркетинг, маркетинг сфери послуг, маркетинг кінотеатрів, marketing, marketing in the sphere of services, marketing of cinemas, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Войтович, Н. Ю. Сучасні маркетингові підходи до надання послуг кінотеатрів / Н. Ю. Войтович, С. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. - К., 2016. - С. 213.