Спосіб виробництва делікатесного м'ясопродукту (Патент на корисну модель № 82759)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу виробництва сиров'яленого м’ясопродукту та одержання шляхом скорочення технологічного процесу високоякісного, смачного і поживного чисто м'ясного продукту зі стабільним показником якості. Utility model is based on the task of improving the way of dried meat and getting through the reduction process of high-quality, tasty and nutritious pure meat product with a stable indicator of quality.

Опис

Ключові слова

делікатес, м’ясо, рецептура, delikaktes, meat, recipe, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 82759 UA, МПК А22C 11/00 (2013.01) Спосіб виробництва делікатесного м'ясопродукту / Пасічний В. М., Палій І. В. ; власник Національний університет харчових технологій. — № u201300850 ; заявл. 24.01.2013 ; опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15, 2013 р.

Зібрання