Узагальнений підхід до масообміну в газорідинних середовищах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлення енергетичного балансу газорідинних систем; розробка методів цільового використання кінетичної і потенціальної енергії газорідинних систем на інтенсифікацію процесів масообміну. Installing energy balance gas-liquid systems; developing methods intended use kinetic and potential energy of gas-liquid mass transfer processes for intensification.

Опис

Ключові слова

дріжджі, yeast nutrition, живлення, oxygen, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Альохін, Д. І. Узагальнений підхід до масообміну в газорідинних середовищах / Д. І. Альохін, О. В. Коваль, В. А. Піддубний // Збірник тез доповідей ХVII наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 20–21 листопада, м. Тернопіль. - Т. 1. - Тернопіль, 2013. – С. 79.