Шляхи підтримки та стимулювання інноваційних структур у процесі реформування законодавства про інноваційну діяльність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Реалізація «стратегії інноваційного прориву» та «активної інтеграції вітчизняного виробництва в ЄС та нових інноваційно-технологічних та інформаційних підходах» можлива лише при підтримці та стимулюванні інноваційних структур у процесі реформування законодавства про інноваційну діяльність. При цьому слід чітко дотримуватись розподілу функцій і витрат спрямованих на розвиток інноваційної діяльності. Слід визначити параметри виробничої системи й вимоги, що висуваються особливостями умов інноваційної діяльності. На цій основі пропонується використовувати різні принципи побудови організаційних інноваційних структур на основі комбінації їх відповідних типів.

Опис

Ключові слова

інноваційний прорив, інновації, інноваційна діяльність, інноваційно-технічний розвиток, інноваційна інфраструктура, венчурний капітал, фонд розвитку інновацій, innovation breakthrough, innovations, innovative activities, innovation and technical development, innovative infrastructure, venture capital, fund of innovations development

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Шляхи підтримки та стимулювання інноваційних структур у процесі реформування законодавства про інноваційну діяльність / О. Б.Бутнік-Сіверський // Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11 грудня 2015 р., м. Харків. – Харків : Право, 2015. – С. 181-189.