Доцільність впровадження штучного інтелекту та інтерактивних технологій в підприємства гостинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Рівень активного розвитку технологій наклав відбиток на кожну сферу діяльності людини, особливо в сфері готельного бізнесу. На сьогоднішній день існує велика різноманітність інтерактивних технологій, а використання мобільних додатків дозволяє збільшувати приплив цільової аудиторії. The level of active development of technology has left its mark on every sphere of human activity, especially in the hotel business. Today, there is a great variety of interactive technologies, and the use of mobile applications can increase the influx of target audience.

Опис

Ключові слова

штучний інтелект, інтерактивні технології, підприємства гостинності, artificial intelligence, interactive technologies, hospitality enterprises, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Кобелянська, Є. Доцільність впровадження штучного інтелекту та інтерактивних технологій в підприємства гостинності/ Є. Кобелянська, О. Бортнічук, А. Ковтун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 264.