Розробка методу кількісної оцінки якості води для лікеро-горілчаного виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено методику комплексної кількісної оцінки якості води для лікеро-горілчаного виробництва, згідно з принципами кваліметрії. In the article the method of complex quantitative assessment of water quality for alcoholic beverage production is given, according to the principles of qualimetry.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, комплексна кількісна оцінка, вода, горілка, лікеро-горілчане виробництво, якість, complex quantitative assessment, water, vodka, alcoholic beverages production, quality

Бібліографічний опис

Кузьмін, О. В. Розробка методу кількісної оцінки якості води для лікеро-горілчаного виробництва / Кузьмін О. В. // Вісник ДонДУЕТ. Серія : Технічні науки. – 2004. – № 1 (21). – С. 71–75.

Зібрання