Екструзійний картоплепродукт (Патент на винахід № 106160)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екструзійний продукт, що містить сухе картопляне пюре, пшоняну крупу, яблучний порошок, сіль у певних співвідношеннях. Продукт повністю готовий до вживання. Extrusion product containing dried mashed potatoes, millet cereal, apple powder, salt in certain proportions. The product is completely ready for use.

Опис

Ключові слова

екструзійний картоплепродукт, экструзионный картофелепродукт, extruded potato product, сухе картопляне пюре, сухое картофельное пюре, powdered mashed potatoes, пшоняна крупа, пшонная крупа, millet gruel, яблучний порошок, яблочный порошок, apple powder, сіль, соль, salt, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 106160 UA, МПК А23L 1/214 А23L 1/216 (2006.01) Екструзійний картоплепродукт / Шульга О. С., Шульга С. І : заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201307197 ; заявл. 06.06.2013 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14, 2014 р.

Зібрання